FOTOGALERIE:
Skip Navigation Links.
Id: 14

Sádrový odlitek antické sochy HermaNázevHermes - posel bohů
Autor odlitkunezjištěn
Autor originálunezjištěn
Materiál odlitkusádra
Materál originálumramor
Datace odlitkuzáznam z roku 1894
Rozměry215 x 95 x 69 cm
Umístění odlitkuAtrium moderní galerie AVU
Umístění origináluBritské muzeum v Londýně


JMENOVANÉ DÍLO JE SÁDROVÝ ODLITEK ANTICKÉ SOCHY, ZTĚLESŇUJÍCÍ ANTICKOU POSTAVU HERMA. HERMES JE PŘEDSTAVEN JAKO ATLETICKÁ POSTAVAMLADÉHO MUŽE, KTERÁ JE KOMPOZIČNĚ ŘEŠENA KONTRAPOSTEM, JEHOŽ CELKOVÉ SCHÉMA SPOČÍVÁ V KŘÍŽOVÉM ROZLOŽENÍ HMOT, KTERÉ SE PŘETÁČEJÍ V CENTRÁLNÍ OSE. PRAVÁ NOHA JE OPATŘENA SUPORTEM V PODOBĚ KMENE, KONČÍCÍHO VE 2/5 VÝŠKY. KOMPOZICE VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ DÍLA, KTERÉ BYLO KOMPONOVÁNO NA SPODNÍ POHLED, ČEMUŽ NASVĚDČUJE I NAKLONĚNÍ CELÉ OSY POSTAVY SMĚREM DOPŘEDU. SOCHAŘSKÝ RUKOPIS JE I NA ODLITKU DOBŘE ČITELNÝ. PŘEVÁŽNĚ SE JEDNÁ O VLASOVÉ PARTIE, KTERÉ JSOU PODROBNĚ ZPRACOVÁNY V CELÉM SVÉM ROZSAHU,VČETNĚ NEPOHLEDOVÝCH ČÁSTÍ. NAHÁ FIGURA MÁ KOLEM LEVÉ PAŽE PŘEHOZENOU DRAPÉRII, O KTEROU JE OPŘEN FRAGMENT HOLE. PRAVÁ RUKA JE ZAPŘENA V BOK. SÁDROVÝ ODLITEK JE SESTAVEN ZE DVOU DÍLŮ. HORNÍ A SPODNÍ ČÁST PLASTIKY JSOU VZÁJEMNĚ DĚLENY HORIZONTÁLNÍ SPÁROU, PROCHÁZEJÍCÍ TĚLEM V PARTIÍCH PODBŘIŠKU. SPÁRA JE ČLENĚNA POZITIVNÍMI A NEGATIVNÍMI ZÁMKY, KTERÉ UMOŽŇUJÍ PŘESNÉ SESAZENÍ DÍLA. RESTAURÁTORSKÝ PROCES SE SOUSTŘEDIL V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE NA HORNÍ DÍL PLASTIKY, KTERÝ BYL V HAVARIJNÍM STAVU VLIVEM PÁDU TOHOTO DÍLU NA ZEM. STATIKA SPODNÍHO DÍLU NEBYLA ZMĚNĚNA. NEJPRVE BYLO NUTNÉ STABILIZOVAT JEDNOTLIVÉ „PROBLEMATICKÉ“ PARTIE (HLAVA, LEVÁ PAŽE S PŘEHOZENOU DRAPÉRIÍ, PRAVÁ RUKA VZEPŘENÁ V BOK) . JEDNALO SE O OTEVŘENÍ JIŽ ZAFIXOVANÝCH PARTIÍ A JEJICH NÁSLEDNÉ POSÍLENÍ POMOCÍ MOSAZNÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY UVNITŘ ODLITKU A VŮČI SVÉMU OKOLÍ JSOU INERTNÍ. JAKO MATERIÁL PRO DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ BYLA VOLENA MODIFIKOVANÁ SÁDRA, KDY NOVĚ DOPLNĚNÁ MÍSTA JSOU VŽDY O NĚCO MĚKČÍ. TVAROSLOVÍ I BAREVNOST NOVĚ DOPLNĚNÝCH ČÁSTÍ VYCHÁZELA Z TVAROSLOVÍ I BAREVNOSTI ORIGINÁLNÍHO DÍLA. NA ZÁVĚR BYLA PROVEDENA POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVĚ DOPLNĚNÝCH PARTIÍ.