FOTOGALERIE:
Skip Navigation Links.

BibliografieBibliografie
  • 1995 – 1996: studia na Střední průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích – obor Těžba a zpracování kamene
  • 1996 – 2000: studia na Střední průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích – obor Kamenosochař. Studium na zmiňované škole završeno Maturitní zkouškou s vyznamenáním
  • 2000 – 2007: studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru doc. Petra Siegla, Obor restaurování sochařských děl. Studia završena úspěšnou obhajobou diplomových prací před státní komisí

Z hlediska odborného zaměření v restaurátorské praxi, se specializuji na práce s materiály jako je kámen, dřevo, či sádra. Tyto materiály mohu zaštítit licencí s povolením na restaurování kulturních památek, která jsou výtvarnými díly , nebo uměleckořemeslnými pracemi.

Ve volné tvorbě se rovněž specializuji na rozličné druhy kamene, dřevo, kovy s nízkým bodem tání a sádru. Zaměřuji se na figurální sochařství. Nicméně v poslední době experimentuji s volnými kompozicemi nefigurálního rázu.

- V současné době se spolupodílím na záchraně kulturního dědictví Lednicko - Valtického areálu, který je zapsán do seznamu Unesco. Jedná se o restaurátorské práce na exteriérové sochařské výzdobě těchto objektů: Kolonáda, Rendezvous, Tři grácie.
-Též jsem se spolupodílel na restaurátorských pracích na barokním hřbitově ve Střílkách.
- Nyní sekám kamennou kopii barokní sochy „Hera“ pro atiku Milotického zámku, z Vídeňského vápence.