FOTOGALERIE:
Skip Navigation Links.
Id: 15

Lednicko - Valtický areál - Kolonáda

JEDNÁ SE O STAVBU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU, KTERÝ JE ZAPSÁN NA SEZNAMU CHRÁNĚNÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK UNESCO. STAVBA BYLA ZAPOČATA ROKU 1817- 1823. ARCHITEKTEM KOLONÁDY BYL PATRNĚ JEŠTĚ JOSEF HARDMUTH, ALE VEDENÍM STAVBY BYL JIŽ POVĚŘEN JEHO NÁSTUPCE J. KORNHÄUSEL. VÝSLEDNOU PODOBU KOLONÁDY NEJSPÍŠE URČILA PŘEDLOHA GLORIETU NAD VÍDEŇSKÝM SCHÖNBRUNEM, OD KONRADA HERZENDORFA VON HOHENBERG. NA PŮDORYSU OBDÉLNÍKU BYLA VYBUDOVÁNA KOLONÁDA S KORINTSKÝMI SLOUPY, TVOŘÍCÍ VE STŘEDNÍ PŘEVÝŠENÉ ATICE ÚTVAR „TRIUMFÁLNÍHO OBLOUKU“, OBKLOPENÉHO DVANÁCTI SLOUPY A POLOSLOUPY VE DVOU PARALELNÍCH ŘADÁCH. TENTO „TRIUMFÁLNÍ OBLOUK“ BYL UKONČEN KUBUSOVOU HMOTOU NÁROŽNÍCH PAVILONŮ. NAD CELÝM OBJEKTEM OBÍHÁ VE VYŠŠÍM PATŘE ATIKA, NA ROVNÉ STŘEŠE SE NACHÁZÍ VYHLÍDKOVÁ PLOŠINA. KOLONÁDA ALE NEPLNÍ JEN FUNKCI VYHLÍDKY, ALE TAKÉ PAMÁTNÍKU ZEMŘELÝM ČLENŮM RODINY, NA KTERÉ POUKAZUJÍ SOCHY V NIKÁCH. PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU. 1997 – BYLO ZAHÁJENO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU KOLONÁDY PROVEDENÍM SEPNUTÍM OBJEKTU KOLONÁDY OCELOVÝMI LANY VE DVOU ÚROVNÍCH A ZAJIŠTĚNÍ UVOLNĚNÝCH KLENÁKŮ V KLENEBNÍCH OBLOUCÍCH. 1998 – BYLO PROVEDENO ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU CELKOVÝM PROINJEKTOVÁNÍM HAVARIJNÍCH MÍST. TAKTÉŽ BYLA PROVEDENA OPRAVA ŽELEZOBETONOVÝCH STROPŮ A STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S OPRAVOU STŘECHY A VYHLÍDKOVÉ TERASY. 1999 – PROVEDENY PRÁCE SPOJENÉ S OPRAVOU KAMENNÝCH STUPŇŮ SCHODIŠŤ, INTERIÉROVÝCH OMÍTEK SCHODIŠŤ A DALŠÍ VNITŘNÍ ÚPRAVY. 2000 – 2003 REALIZOVÁNY PRÁCE SPOJENÉ S OPRAVOU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VČETNĚ RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ NA KAMENOSOCHAŘSKÝCH PRVCÍCH A SOCHAŘSKÉ VÝZDOBĚ, KTERÁ BYLA POŠKOZENA V LETECH PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU, ALE BYLA NÁSLEDNĚ OPRAVENA.