FOTOGALERIE:
Skip Navigation Links.


Id: 7

Dřevěná socha Panny Marie z cyklu ZvěstováníNázevZvěstování Panny Marie
AutorLazar Widman (?)
DataceKonec 1. poloviny 18. století
TechnikaPolychromovaná dřevořezba
MateriálLipové dřevo
Rozměry126 x 57 x 42


ZMIŇOVANÁ SOCHA PŘEDSTAVUJE IDEALIZOVANOU PODOBU PANNY MARIE ZE SKUPINY ZVĚSTOVÁNÍ, JEŽ JE PŘISTIŽENA PŘI ČTENÍ EVANGELIA ARCHANDĚLEM GABRIELEM. DO VELKORYSE TVAROVANÉ DRAPÉRIE ODĚNÁ POSTAVA UPOUTÁ PŘEDEVŠÍM VLASTNÍM VYVÁŽENÝM KOMPOZIČNÍM ROZVRŽENÍM HMOT. POHYB FIGURY VYCHÁZÍ Z ESOVITÉHO PROHNUTÍ, KDY SE NAVÍC CELÁ SOCHA POHLEDOVĚ OTVÍRÁ A KOMUNIKUJE TAK SE SVÝM OKOLÍM. POSTAVA MÁ RUCE SEPNUTÉ K MODLITBĚ A OPÍRÁ SE SVÝM TĚLEM O MODLITEBNÍ KLEKÁTKO, NA JEHOŽ VRCHNÍ LÍCOVÉ PLOŠE LEŽÍ OTEVŘENÁ KNIHA EVANGELIA. POD TOUTO KNIHOU SPOČÍVÁ ŠÁTEK, KTERÝM JE EVANGELIUM NATOČENO SMĚREM K DIVÁKOVI. PRAVÁ NOHA JE MÍRNĚ POKRČENA, VYTOČENA SMĚREM OD TĚLA A NESE CELOU VÁHU FIGURY. LEVÁ NOHA JE POKRČENA V DALEKO VĚTŠÍ MÍŘE A KOLENEM SE OPÍRÁ O ARCHITEKTURU MODLITEBNÍHO KLEKÁTKA, KTERÉ JE ZDOBENO V HORNÍCH PARTIÍCH VOLUTAMI A JE UKONČENO JEDNODUCHOU PROFILOVANOU ŘÍMSIČKOU. VE SPODNÍCH PARTIÍCH KLEKÁTKA JSOU FLORISTICKÉ MOTIVY, KTERÉ JSOU DO KOMPOZICE TÉTO ARCHITEKTURY ORGANICKY VČLENĚNY A PODPORUJÍ DEKORATIVNOST JEDNOTLIVÝCH DETAILŮ. PROSTOR KLEKÁTKA, KTERÝ SE NACHÁZÍ MEZI VOLUTAMI A FLORISTIKOU, JE VE STŘEDOVÝCH PARTIÍCH ZDOBEN PÁSEM SEDMI MODIFIKOVANÝCH VEJCOVCŮ. TVAROSLOVÍ DRAPÉRIE ZAHALUJÍCÍ TĚLESNÉ OBJEMY PODNĚCUJE CELÝ VÝRAZOVÝ NÁBOJ DÍLA A PLASTIKA TAK PŮSOBÍ CHVĚJIVÝM A DRAMATICKÝM DOJMEM. POHLED JE SMĚŘOVÁN K MARIINĚ PRAVÉ STRANĚ, ČÍMŽ SE CELÝ KOMPOZIČNÍ RÁMEC UZAVÍRÁ. POSTAVA SPOČÍVÁ NA PODNOŽI, KTERÁ JE PEVNOU SOUČÁSTÍ DÍLA. HORNÍ PARTIE JSOU ZDOBENY JEDNODUCHÝM PROFILOVÁNÍM A STŘEDOVÉ PARTIE JSOU OPATŘENY DO KŘÍDY RYTÝM DEKOREM, KTERÝ SE ZAMĚŘUJE NA ROSTLINNÉ A GEOMETRICKÉ PRVKY. PLASTIKA JE PLNĚ PROSTOROVÁ, PŘIČEMŽ NA ZADNÍ NEPOHLEDOVÉ STRANĚ JE PATRNÁ STYLIZACE A ZPLOŠTĚNÍ FORMY V MNOHEM VĚTŠÍ MÍŘE, NEŽ JE TOMU JINDE. BAREVNOST JE SOUSTŘEDĚNA DO SVĚTLÝCH TÓNŮ INKARNÁTU OBLIČEJE, KTERÝ MÁ JEMNĚ PROMALOVANÉ DETAILY RTŮ, LÍCÍ A OČÍ. VLASOVÉ PARTIE JSOU VE TMAVĚ HNĚDÝCH TÓNECH. KADEŘE JSOU STAŽENY STUHOU, KTERÁ BYLA DŘÍVE POZLACENA A NYNÍ ZDE PŘEVAŽUJE BAREVNOST ČERVENÉHO POLIMENTU. PODNOŽ, NA KTERÉ SPOČÍVÁ FIGURA JE PONECHÁNA V BÍLÉ BARVĚ, S VÝJIMKOU PROFILACE A RYTÉHO DEKORU, KTERÉ JSOU V BARVĚ ČERVENÉ. ZLACENÍ SE SOUSTŘED´UJE NA MODLITEBNÍ KLEKÁTKO, DRAPÉRII A VAZBU EVANGELIA. ZLACENÍ ZÁDOVÝCH PARTIÍ NEPOKRÝVÁ CELÝ POVRCH DRAPÉRIE. ŠÁTEK JE VYSTŘÍBŘEN, ALE STŘÍBRNÁ FÓLIE NESE STOPY OXIDACE. RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTNÉ SOCHY SE SOUSTŘEDILO NA KŘÍDOVÉ A POLYCHROMNÍ VRSTVY, KTERÉ BYLY ROZRUŠENY OBJEMOVÝMI ZMĚNAMI DŘEVA. DŘEVO SAMOTNÉ PAK BYLO V DOBRÉM STAVU, POUZE NA NĚKOLIKA MÍSTECH BYLY OBJEVENY VÝLETOVÉ OTVORY PO ČERVOTOČI, KTERÝ SE ZDE V DOBĚ RESTAUROVÁNÍ JIŽ NEVYSKYTOVAL. LOKÁLNĚ SE ODDĚLUJÍCÍ KŘÍDOVÁ VRSTVA BYLA ZAJIŠTĚNA A ZAFIXOVÁNA. SEKUNDÁRNÍ LAKOVÉ VRSTVY A PŘEMALBY BYLY POSTUPNĚ SNÍMÁNY NA NEJSTARŠÍ DOCHOVANOU POLYCHROMNÍ VRSTVU. 13. ZÁSADNÍCH TEKTONICKÝCH TRHLIN BYLO VYŠPÁNOVÁNO ZATMELENO A BAREVNĚ SJEDNOCENO SE SVÝM OKOLÍM. ZLACENÍ BYLO NA NĚKOLIKA ČETNÝCH MÍSTECH KDE CHYBĚLA I KŘÍDOVÁ VRSTVA VYTMELENO A OPĚT VYZLACENO PLÁTKOLVÝM ZLATEM. Z VLASŮ A PRSTŮ SEPNUTÝCH RUKOU BYLA ODSTRANĚNA DRUHOTNÁ PŘEMALBA KTERÁ SVOJÍ BAREVNOSTÍ NEODPOVÍDALA. TATO MÍSTA PAK BYLA BAREVNĚ SJEDNOCENA TAK, ABY ODPOVÍDALA BAREVNOSTÍ NEJSTARŠÍCH DOCHOVANÝCH BAREVNÝCH VRSTEV.